Par asociācijas vadītāju iecelts Aleksandrs Vaļums

Par Kritiski svarīgu izejmateriālu ražotāju asociācijas valdes priekšsēdētāju iecelts Aleksandrs Vaļums.

“Šī niša ir jauna un piedzīvo strauju attīstību pasaulē, ko veicinājusi zaļā politika un atbildīgas attieksmes veidošanās pret izsīkstošajiem zemes dzīļu resursiem. Latvija var izmantot sekmīgi šo tendenci savā labā un tautsaimniecības attīstībā, kļūstot par vienu no pionieriem,” norāda jaunās asociācijas priekšsēdētājs.

Viņš atzīst, ka viens no asociācijas mērķiem ir veicināt šīs nišas potenciāla sekmīgu izmantošanu un attīstību Latvijā, kā arī ārvalstu un vietējo investīciju piesaisti, kas veicinās Latvijas tautsaimniecības izaugsmi un būtu daļa no ekonomikas transformācijas.