Iniciatīvas

Palielināt zemes dzīļu reto izejvielu pārstrādes jaudas

  • Izveidot elastīgu un iekļaujošu konsultāciju procesu ar ieinteresētajām pusēm.
  • Atbalstīt Latvijas un ES rūpniecības politiku, lai mazinātu politikas regulējuma vājās vietas
  • Veicināt dziļāku stratēģisko izpratni, tostarp sabiedrības piekrišanu un tālredzīgu perspektīvu par izejvielu un progresīvu materiālu lomu pārejā uz zaļo un digitālo ekonomiku.

KSIRA kā savu misiju saskata veidot Latviju ekonomiski noturīgāku, dažādojot tās piegādes ķēdes, radot darbavietas, piesaistot ieguldījumus izejvielu vērtību ķēdē, veicinot inovācijas, apmācot jaunos talantus un sniedzot ieguldījumu vislabākajā izejvielu un izejvielu jomā aprites ekonomika visā pasaulē.

Asociācijas plānos ir savā starpā sadarboties un nodrošināt piekļuvi ilgtspējīgām izejvielām, progresīviem materiāliem un rūpnieciskās apstrādes zinātībai. Līdz 2030. gadam KSIRA aktivitātes palielinās izejvielu un progresīvu materiālu ražošanu un risinās aprites ekonomikas jautājumu, veicinot kritisko izejvielu reģenerāciju un pārstrādi.

Mēs plānojam būt partneri valsts politikas veidošanā, lai Latvija kļūtu par vient no nozares līderiem reģionā.