Izveidota asociācija, lai veicinātu zemes dzīļu resursu efektīvāku otrreizēju izmantošanu

Apvienojoties vairākiem uzņēmumiem, izveidota Kritiski svarīgu izejmateriālu ražotāju asociācija (KSIRA), kuras mērķis ir veicināt zemes dzīļu resursu efektīvāku otrreizēju izmantošanu citas produkcijas ražošanā ar augstu pievienoto vērtību. Starp asociācijas dibinātājiem ir metalurģijas ražošanas un izejvielu pārstrādes uzņēmumi, bet nākotnē plānots iesaistīt arī citas nozares.

Asociācija norāda, ka Latvijai ir visas iespējas kļūt par vienu no šīs nišas līderiem Baltijā un plašākā reģionā, ņemot vērā, ka pasaulē arvien aktuālāks kļūst jautājums, kā efektīvi izmantot izsīkstošos zemes dzīļu resursus un pieaug pieprasījums pēc izejvielu otrreizējas pārstrādes, tos no jauna izmantojot citos augstas pievienotās vērtības produktos.

Šīs nišas uzņēmumiem ir raksturīgi pārstrādē radīt jaunus produktus ar augstu pievienoto vērtību, kas visbiežāk ir komponente kādam citam gala produktam, piemēram, tālruņiem, mikroshēmām, datoriem, satelītiem u.tml. Savukārt Latvijai tā ir iespēja būt daļai no globāla ražošanas procesa.